جورج اورول

در سن پنج سالگی، اریک به یک دِیرمدرسه در هِنلی‌آن‌تِیمز -که خواهرش مارجوری نیز حضور داشت- فرستاده شد. این مدرسه، یک صومعهٔ کاتولیک رومی با یاریِ راهبه فرانسوی اورسولاین بود که پس از تعلیقِ آموزشِ مذهبی در سال 1903 در فرانسه به انگلستان آمده بود.[14] مادرِ اِریک دوست داشت که او به جای یک مدرسهٔ مذهبی، به یک مدرسهٔ آموزش و پرورش عمومی برود اما خانواده اش توانِ هزینهٔ کافی برای این کار را نداشت و نیاز بود برایش بورسیه گرفته شود. چارلز لیموزین، برادرِ آیدا بلر، پیشنهاد کرد که اریک به مدرسه‌ای در ایست‌بورن فرستاده شود.[8] لیموزین یک گلف‌بازِ ماهر بود و مدیرِ مدرسه و مسابقاتِ باشگاه گلف ایستبورن را می‌شناخت و در چندین مسابقه در سال 1903 و 1904 پیروزی‌هایی به دست آورده بود.[15] مدیر یاری رساندن به بلر را برای گرفتنِ بورس تحصیلی پذیرفت و تمهیداتِ مالیِ ویژه‌ای برقرار نمود تا پدر و مادر بلر تنها نیمی از هزینه‌های معمولِ مدرسه را پرداخت کنند. در سپتامبر 1911 اریک به سنت‌سایپرین رسید. او برای پنج سال در آن مدرسه بود و تنها برای تعطیلات مدرسه به خانه بازمی‌گشت. او هیچ‌چیز از کاهشِ هزینه‌های تحصیلش نمی‌دانست، گرچه بزودی دریافت که «از یک خانوادهٔ فقیر می‌آید.»[16] او از مدرسه خوشش نمی‌آمد.

قلعه حیوانات
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
18,000 تومان
1984(چشمه)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
55,000 تومان
1984 (نیلوفر)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
42,000 تومان
مزرعه حیوانات (جیبی- ماهی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
14,000 تومان
مزرعه حیوانات (جیبی - ماهی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
مزرعه حیوانات (جیبی - ماهی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
قلعه حیوانات
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
32,000 تومان
دختر کشیش
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
55,000 تومان
هوای تازه
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
20,000 تومان
قلعه حیوانات (جیبی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
10,000 تومان
قلعه حیوانات (رمان های جاویدان جهان)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
48,000 تومان
مزرعه حیوانات (مصور- وزیری- ماهی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
88,000 تومان
منو