آلن سوکال

چرندیات پست مدرن: سوء استفاده روشنفکران پست مدرن از علم
بدون نظر
وضعیت: موجود
250,000 تومان
منو