امید مهدی نژاد

دادخواست: 100 شعر اعتراض
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 254
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
12,000 تومان
رجز مویه (شعر امروز01)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 64
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,000 تومان
پیاده ها: مجموعه رباعی
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 87
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
1,900 تومان
با کاروان حوله: طنزی به شعر و ادب
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 167
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
4,500 تومان
وقایع اختلافیه (طنز امروز 08)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 125
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
6,000 تومان
آتش گردان (شعر امروز 31)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 73
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
4,400 تومان
الا دختر... (طنز امروز 09)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 142
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
4,000 تومان
یک بغل کاکتوس (100 شعر طنز)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 261
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
25,000 تومان
پینگ پنگ (مجلس اول استنطاق)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 253
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,500 تومان
یک بغل کاکتوس (100 شعر طنز)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 261
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,900 تومان
جغور بغور (طنز امروز 07)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 103
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
8,000 تومان
بسته پیشنهادی
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 96
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
منو