الکساندر استروالدر

خلق مدل کسب و کار
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
88,000 تومان
طراحی ارزش پیشنهادی (چگونه محصولات و خدماتی خلق کنیم که مشتری خواهان آن باشد)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
82,000 تومان
خلق مدل کسب و کار
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
196,000 تومان
طراحی ارزش پیشنهادی
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
174,000 تومان
آزمودن ایده های کسب و کار
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
184,000 تومان
منو