بابک احمدی

ساختار و تاویل متن
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 810
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
86,500 تومان
رساله تاریخ: جستاری در هرمنوتیک تاریخ
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 183
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
21,500 تومان
کتاب تردید
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 282
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
49,700 تومان
امید باز یافته: سینمای آندری تارکوفسکی
بدون نظر
 • دسته بندی : سینما و فیلمنامه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 456
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
98,000 تومان
از نشانه های تصویری تا متن
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 330
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
89,500 تومان
چهار گزارش از تذکره الاولیاء عطار
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات کهن
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 233
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
44,000 تومان
خاطرات ظلمت
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 274
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
49,800 تومان
ترس و تنهایی: کوارتت های دمیتری شاستاکوویچ
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 408
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
98,500 تومان
مدرنیته و اندیشه ی انتقادی
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 312
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
35,900 تومان
واژه نامه فلسفی مارکس
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 216
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
29,500 تومان
باد هرجا بخواهد می وزد: اندیشه ها و فیلم های روبر برسون
بدون نظر
 • دسته بندی : سینما و فیلمنامه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 288
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
32,500 تومان
هایدگر و تاریخ هستی(احمدی)
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • بابک احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور
 • تعداد صفحه : 754
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
65,800 تومان
منو