لیندا هیل

استخدام کارکنان (کتاب همراه مدیران)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
23,000 تومان
مدیریت تغییر (کتاب همراه مدیران)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
23,000 تومان
منو