علیرضا بدیع

از پنجره های بی پرنده (مجموعه غزل)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 104
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
10,000 تومان
چله ی تاک: مجموعه غزل
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 94
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
25,000 تومان
شجره نامه یک جن: مجموعه غزل
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 62
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
5,000 تومان
همواره عشق: 100شعر عاشقانه
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 230
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
40,000 تومان
ماه و ماهی
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 80
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
12,000 تومان
ماه و ماهی
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 80
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
11,000 تومان
حبسیه های یک ماهی
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 72
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
15,000 تومان
شجره نامه یک جن: مجموعه غزل
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا بدیع
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 62
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
منو