ریچارد پل

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی (تفکر نقاد 7)
بدون نظر
وضعیت: موجود
50,000 تومان
آشنایی با هنر پرسشگری (تفکر نقاد 6)
بدون نظر
وضعیت: موجود
40,000 تومان
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی (تفکر نقاد 5)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
70,000 تومان
تفکر انتقادی: تدابیری برای آگاهانه زیستن (تفکر نقاد 3)
بدون نظر
وضعیت: موجود
360,000 تومان
آشنایی با هنر تفکر راهبردی
بدون نظر
وضعیت: موجود
40,000 تومان
آشنایی با هنر دقیق خواندن (تفکر نقاد 11)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
55,000 تومان
آشنایی با شیوه درس خواندن و خوب آموختن: با استفاده از مفاهیم...
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
26,000 تومان
آشنایی با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خویشتن
بدون نظر
وضعیت: موجود
45,000 تومان
آشنایی با هنر پر مایه نوشتن (تفکر نقاد 15)
بدون نظر
وضعیت: موجود
40,000 تومان
آشنایی با تفکر تحلیلگرانه (تفکر نقاد 16)
بدون نظر
وضعیت: موجود
35,000 تومان
مجموعه راهنمای اندیشه ورزان (2) ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه
بدون نظر
وضعیت: موجود
80,000 تومان
مجموعه راهنمای اندیشه ورزان (1) مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
بدون نظر
وضعیت: موجود
70,000 تومان
منو