مهدی خسروانی

فلسفه ورزی درباره دین
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
68,000 تومان
اندیشیدن از الف ال یاء گام نخست در تفکر نقادانه
بدون نظر
وضعیت: موجود
93,000 تومان
واضح اندیشیدن
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
40,000 تومان
مجموعه راهنمای اندیشه ورزان (2) ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه
بدون نظر
وضعیت: موجود
80,000 تومان
مجموعه راهنمای اندیشه ورزان (1) مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
بدون نظر
وضعیت: موجود
70,000 تومان
مجموعه راهنمای اندیشه ورزان (3) مغالطه های پرکاربرد 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث ها
بدون نظر
وضعیت: موجود
100,000 تومان
مجموعه راهنمای اندیشه ورزان (4) چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم
بدون نظر
وضعیت: موجود
65,000 تومان
مجموعه راهنمای اندیشه ورزان (6) تفکر نقادانه درباره مسائل...
بدون نظر
وضعیت: موجود
100,000 تومان
منو