محمدکاظم کاظمی

کلید در باز (رهیافتهایی در شعر بیدل)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 352
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
13,900 تومان
روزنه: مجموعه آموزشی شعر
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 431
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
55,000 تومان
شعر پارسی
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 584
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
40,000 تومان
مرقع صد رنگ (100 رباعی از بیدل)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 102
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
12,000 تومان
گزیده رباعیات بیدل
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 360
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
48,000 تومان
شعر پارسی
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 584
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
66,000 تومان
روزنه: مجموعه آموزشی شعر
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 431
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
44,000 تومان
شمشیر و جغرافیا (شعر امروز 29)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 167
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
35,000 تومان
قصه سنگ و خشت
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 141
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
3,000 تومان
پیاده آمده بودم
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 86
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
2,900 تومان
رصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 326
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
5,200 تومان
روزنه (مجموعه آموزشی شعر)
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • محمدکاظم کاظمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 432
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
منو