مایکل کروگروس

کتاب تصمیم گیری (ده ها مدل برای تفکر راهبری)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
25,900 تومان
کتاب تصمیم: 50 الگو برای تفکر راهبردی
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
110,000 تومان
کتاب تغییر: 50 الگو برای توصیف رخداد
بدون نظر
وضعیت: موجود
65,000 تومان
کتاب سوال: چه چیز باعث می شود پاسخ بدهید
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
65,000 تومان
منو