مجید پروانه پور

فیلم همچون فلسفه: اندیشیدن بر پرده
بدون نظر
وضعیت: موجود
135,000 تومان
مبانی تاریخ هنر
بدون نظر
وضعیت: موجود
125,000 تومان
فلسفه در شش ساعت و پانزده دقیقه
بدون نظر
وضعیت: موجود
28,000 تومان
جدید
فیلم و فلسفه
بدون نظر
وضعیت: موجود
165,000 تومان
جدید
فلسفه هنر میشل فوکو (تبار شناسی مدرنیته)
بدون نظر
وضعیت: موجود
320,000 تومان
منو