علی سرزعیم

مدیران و چالش های تصمیم گیری: درآمدی به روان شناسی تصمیم گیری و قضاوت
بدون نظر
وضعیت: موجود
100,000 تومان
منو