سپیده باوران

انجیل به روایت جلیل (شعر امروز 25)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • جلیل صفربیگی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 64
 • تعداد صفحه : 64
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
4,000 تومان
علی حقیقتی بر گونه اساطیر
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه - کلام - دین پژوهی
 • نویسنده :
 • علی شریعتی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 94
 • تعداد صفحه : 94
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
10,000 تومان
دی اکسید شوکران (طنز امروز 01)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات طنز
 • نویسنده :
 • سعید نوری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 143
 • تعداد صفحه : 143
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
10,000 تومان
ستاره ای در حصار
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدحسین انصاری نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 256
 • تعداد صفحه : 256
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
20,000 تومان
فواره ها (شعر امروز 34) سه گانه سپاهی لایین
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا سپاهی لایین
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 192
 • تعداد صفحه : 192
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
10,000 تومان
تنهایی من زنی جوان است هنوز (شعر امروز 37)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • رقیه ندیری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 64
 • تعداد صفحه : 64
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
4,000 تومان
انگیزه اشتباه کردن (شعر امروز 32)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • حسین خلیلی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 104
 • تعداد صفحه : 104
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
6,000 تومان
و (شعر امروز 09)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • جلیل صفربیگی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 63
 • تعداد صفحه : 63
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
4,000 تومان
وطنانه های گیسویت
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امین صدیقی نیشابور
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 72
 • تعداد صفحه : 72
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
5,000 تومان
حسین وارث آدم (مجموعه آثار 19)
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه - کلام - دین پژوهی
 • نویسنده :
 • علی شریعتی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 422
 • تعداد صفحه : 422
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
50,000 تومان
دلیل پنجره
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • حمیدرضا شکارسری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 56
 • تعداد صفحه : 56
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
5,000 تومان
شبدر چهارپر
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • کبری موسوی قهفرخی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 80
 • تعداد صفحه : 80
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
5,000 تومان
منو