سپیده باوران

آری اینچنین بود برادر!
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه - کلام - دین پژوهی
 • نویسنده :
 • علی شریعتی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 46
 • تعداد صفحه : 46
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
10,000 تومان
دادخواست: 100 شعر اعتراض
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 254
 • تعداد صفحه : 254
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
12,000 تومان
رجز مویه (شعر امروز01)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 64
 • تعداد صفحه : 64
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,000 تومان
روضه در تکیه پروتستان ها (شعر امروز04)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علی محمد مؤدب
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 144
 • تعداد صفحه : 144
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
6,000 تومان
تولید علم و علوم انسانی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
 • نویسنده :
 • ابراهیم فیاض
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 219
 • تعداد صفحه : 219
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
15,000 تومان
گلدون شکسته (شعر امروز 05)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • عبدالرضا رضائی نیا
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 56
 • تعداد صفحه : 56
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
6,000 تومان
کفش های مجنون گم گشت (شعر امروز 06)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • عبدالرضا رضائی نیا
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 130
 • تعداد صفحه : 130
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
2,800 تومان
پلنگ در پرانتز (شعر امروز 20/ درّ دری 02)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • زهرا حسین زاده
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 95
 • تعداد صفحه : 95
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
6,000 تومان
از پشت سایه ها (شعر امروز 16)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدحسین انصاری نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 118
 • تعداد صفحه : 118
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
8,000 تومان
عطر کینوها (شعر امروز 23/ درّ دری 05)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • فاطمه روشن
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 103
 • تعداد صفحه : 103
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
6,000 تومان
مذهب عاشقی (شعر امروز 17)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • عبدالرضا رضائی نیا
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 48
 • تعداد صفحه : 48
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
در آستانه تازه شدن (100 رباعی امروز)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علی میرافضلی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 102
 • تعداد صفحه : 102
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,000 تومان
منو