سپیده باوران

دادخواست: 100 شعر اعتراض
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 254
 • تعداد صفحه : 254
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
12,000 تومان
رجز مویه (شعر امروز01)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید مهدی نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 64
 • تعداد صفحه : 64
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
45,000 تومان
روضه در تکیه پروتستان ها (شعر امروز04)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علی محمد مؤدب
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 144
 • تعداد صفحه : 144
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
تولید علم و علوم انسانی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • ابراهیم فیاض
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 219
 • تعداد صفحه : 219
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
55,000 تومان
گلدون شکسته (شعر امروز 05)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • عبدالرضا رضائی نیا
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 56
 • تعداد صفحه : 56
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
کفش های مجنون گم گشت (شعر امروز 06)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • عبدالرضا رضائی نیا
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 130
 • تعداد صفحه : 130
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
68,000 تومان
از پشت سایه ها (شعر امروز 16)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدحسین انصاری نژاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 118
 • تعداد صفحه : 118
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
عطر کینوها (شعر امروز 23/ درّ دری 05)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • فاطمه روشن
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 103
 • تعداد صفحه : 103
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
60,000 تومان
مذهب عاشقی (شعر امروز 17)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • عبدالرضا رضائی نیا
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 48
 • تعداد صفحه : 48
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
در آستانه تازه شدن (100 رباعی امروز)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علی میرافضلی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 102
 • تعداد صفحه : 102
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
65,000 تومان
از طنین رنگ (شعر امروز 22/ درّ دری 04)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدبشیر رحیمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 128
 • تعداد صفحه : 128
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
فقیه و امت: تاملاتی در اندیشه انقلابی و سیاسی و روش اجتهادی امام خمینی
بدون نظر
وضعیت: موجود
88,000 تومان
منو