زرشناس، شهریار

نیمه پنهان آمریکا
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 110
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
3,000 تومان
سرمایه سالاری: کاپتالیسم
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 92
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
2,200 تومان
توسعه
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 150
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
2,400 تومان
مبانی نظری غرب مدرن
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 158
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,200 تومان
نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران ج 01
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 154
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,400 تومان
نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران ج 02
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 175
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
5,000 تومان
توسعه (معارف)
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 126
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
3,600 تومان
جامعه مدنی
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 115
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
1,800 تومان
جستارهایی در ادبیات داستانی معاصر
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 398
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,500 تومان
روان شناسی مدرن و حقیقت فراموش شده انسان
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • زرشناس، شهریار
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 111
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
3,000 تومان
منو