اختران

تئوکراسی آمریکایی (سیاست و مخاطرات مذهب بنیادگرا، نفت و استقراض...)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
8,800 تومان
باران تابستان
بدون نظر
وضعیت: موجود
17,500 تومان
تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی ایران و گروه ارانی (بررسی های تاریخی - ایران معاصر 13)
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • حمید احمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 228
 • تعداد صفحه : 228
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
65,000 تومان
مرگ گذشته (اندیشه معاصر 11)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
پی یر بوردیو (نظریه های مدرن جامعه شناسی 1)
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • علیرضا شایان مهر
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 94
 • تعداد صفحه : 94
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
11,500 تومان
مدیریت پروژه (راهنمای عملی مدیران پروژه)
بدون نظر
وضعیت: موجود
45,000 تومان
تضادهای سوسیالیسم واقعا موجود (رهبر و پیرو)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
18,000 تومان
مفهوم آزادی
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
17,000 تومان
تاملاتی پیرامون تاریخ شورشیان آرمانخواه در ایران
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • مازیار بهروز
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 184
 • تعداد صفحه : 184
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
11,000 تومان
سانسور و آزادی مطبوعات
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • کارل مارکس
 • مترجم :
 • حسن مرتضوی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 136
 • تعداد صفحه : 136
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
17,500 تومان
محوریت دولت در جهان معاصر و چند مقاله ی دیگر
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • جیمز پتراس
 • مترجم :
 • بابک پاکزاد
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 120
 • تعداد صفحه : 120
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
16,000 تومان
نظریه های مدرن جامعه شناسی 3 (تئودور آدورنو)
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • علیرضا شایان مهر
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 86
 • تعداد صفحه : 86
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
11,500 تومان
منو