اختران

پایان کار: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • جرمی ریف کین
 • مترجم :
 • حسن مرتضوی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 472
 • تعداد صفحه : 472
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
160,000 تومان
زبان، گفتمان و سیاست خارجی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • مجید ادیب زاده
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 232
 • تعداد صفحه : 232
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
25,000 تومان
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران (گفتگو با ایرج کشکولی)
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • حمید شوکت
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 413
 • تعداد صفحه : 413
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
110,000 تومان
پیشینه های اقتصادی-اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • خسرو شاکری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 542
 • تعداد صفحه : 542
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
280,000 تومان
شهریار جدید
بدون نظر
وضعیت: موجود
55,000 تومان
جنبش برای اقتصاد مشارکتی و منفعت عمومی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • مایکل آلبرت
 • مترجم :
 • بابک پاکزاد
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 112
 • تعداد صفحه : 112
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
15,000 تومان
شخصیت و سیاست
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • مسعود تهرانی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 152
 • تعداد صفحه : 152
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
60,000 تومان
در ستایش شرم (آسیب شناسی اجتماعی ایران 1)
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • حسن قاضی مرادی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 144
 • تعداد صفحه : 144
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
65,000 تومان
57 درس برای تقویت حافظه
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی عمومی
 • نویسنده :
 • دکتر عبدالکریم قریب
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 248
 • تعداد صفحه : 248
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
80,000 تومان
مدیرت تعارض
بدون نظر
وضعیت: موجود
70,000 تومان
همه چیز باطل است (جستاری اندر امیدواری)
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی عمومی
 • نویسنده :
 • مارک منسون
 • مترجم :
 • پیام یزدانی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 288
 • تعداد صفحه : 288
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
80,000 تومان
دوران کودکی
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی عمومی
 • نویسنده :
 • کریس جنکس
 • مترجم :
 • سارا ایمانیان
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 247
 • تعداد صفحه : 247
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
40,000 تومان
منو