هیرمند

به زبان آدمیزاد(تکنیک رهایی عاطفی)
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی عمومی
 • نویسنده :
 • هلنا فون
 • مترجم :
 • بتول حسین زاده
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 384
 • تعداد صفحه : 384
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
160,000 تومان
به زبان آدمیزاد (نقاشی با رنگ روغن)
بدون نظر
وضعیت: موجود
190,000 تومان
به زبان آدمیزاد (تجسم خلاق)
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی عمومی
 • نویسنده :
 • رابین نیکسون
 • مترجم :
 • زینب شاهدی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 408
 • تعداد صفحه : 408
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
170,000 تومان
به زبان آدمیزاد(باهوش بار آوردن کودکان)
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی کودک و خانواده
 • نویسنده :
 • مارلن ترگ بریل
 • مترجم :
 • هما مداح
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 368
 • تعداد صفحه : 368
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
150,000 تومان
به زبان آدمیزاد (مهارت های مشاوره)
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی عمومی
 • نویسنده :
 • گیل اونز
 • مترجم :
 • زینب شاهدی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 354
 • تعداد صفحه : 354
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
150,000 تومان
هفت گناه کبیره در بورس
بدون نظر
وضعیت: موجود
85,000 تومان
زندگی در کار
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی بازاریابی
 • نویسنده :
 • تامس مور
 • مترجم :
 • بابک نجفی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 236
 • تعداد صفحه : 236
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
100,000 تومان
به زبان آدمیزاد (رهبری تجارت و مغز)
بدون نظر
وضعیت: موجود
160,000 تومان
به زبان آدمیزاد (روانشناسی اجتماعی)
بدون نظر
وضعیت: موجود
85,000 تومان
به زبان آدمیزاد(رشد شخصی همه جانبه)
بدون نظر
وضعیت: موجود
250,000 تومان
به زبان آدمیزاد(ثروت آفرینی)
بدون نظر
 • دسته بندی : روانشناسی بازاریابی
 • نویسنده :
 • رابرت دوین
 • مترجم :
 • گوهر فری زاده
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 377
 • تعداد صفحه : 377
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
155,000 تومان
به زبان آدمیزاد (پوکی استخوان)
بدون نظر
وضعیت: موجود
110,000 تومان
منو