نیماژ

پیشامد: مجموعه غزل (پازل شعر امروز 134)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • کاظم بهمنی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 72
 • تعداد صفحه : 72
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
70,000 تومان
زیر چتر تو باران می آید (پازل شعر امروز 149)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • مهدی فرجی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 74
 • تعداد صفحه : 74
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
40,000 تومان
جوانی بدون جوانی
بدون نظر
وضعیت: موجود
50,000 تومان
اسمش همین است (پازل شعر امروز 22)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا ایلغمی آذر
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 126
 • تعداد صفحه : 126
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
45,000 تومان
با کناری ات کنار نمی آیم (پازل شعر امروز)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • منیره حسینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 67
 • تعداد صفحه : 67
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
بعد از مدت ها: مجموعه غزل
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمد شریف
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 63
 • تعداد صفحه : 63
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
خاکستر و بانو (پازل شعر امروز 56)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدتقی شمس لنگرودی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 74
 • تعداد صفحه : 74
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
رام کردن کلمات (پازل شعر امروز)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • صالح سجادی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 98
 • تعداد صفحه : 98
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
5,500 تومان
حوا در سرنگ
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • حامد جلیلی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 62
 • تعداد صفحه : 62
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
با موش ها
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • مهدی موسوی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 160
 • تعداد صفحه : 160
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
13,000 تومان
آتایا: مجموعه غزل (پازل شعر امروز 82)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا آذر
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 118
 • تعداد صفحه : 118
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
30,000 تومان
کسره
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا روشن
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 71
 • تعداد صفحه : 71
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
20,000 تومان
منو