کارنامه

خواب آشفته نفت : از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • محمدعلی موجد
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور
 • تعداد صفحه : 545
 • تعداد صفحه : 545
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
450,000 تومان
خانه برناردا آلبا
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
145,000 تومان
خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران (دوره دو جلدی)
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • محمدعلی موحد
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 1124
 • تعداد صفحه : 1124
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
250,000 تومان
فصوص الحکم
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • ابن عربی
 • مترجم :
 • محمدعلی موحد
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 765
 • تعداد صفحه : 765
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
245,000 تومان
خواب آشفته نفت : ز قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • محمدعلی موحد
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور
 • تعداد صفحه : 653
 • تعداد صفحه : 653
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
450,000 تومان
شاهد عهد شباب
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • محمدعلی موحد
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور
 • تعداد صفحه : 167
 • تعداد صفحه : 167
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
45,000 تومان
خاطرات یک مترجم
بدون نظر
 • دسته بندی : سفرنامه،سرگذشتنامه
 • نویسنده :
 • محمد قاضی
 • مترجم :
 • نوع جلد :
 • تعداد صفحه : 0
 • تعداد صفحه : 0
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
225,000 تومان
بیلی باتگیت
بدون نظر
وضعیت: موجود
235,000 تومان
تاریخ بی خردی، از تروا تا ویتنام (2)
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • باربارا تاکمن
 • مترجم :
 • حسن کامشاد
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 678
 • تعداد صفحه : 678
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
690,000 تومان
نماینده ملت
بدون نظر
وضعیت: موجود
80,000 تومان
حق و سواستفاده از آن
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • محمدعلی موحد
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 199
 • تعداد صفحه : 199
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
59,500 تومان
هیاهو بر سر هیچ (مبالغه مستعار)
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • محمدعلی موحد
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 204
 • تعداد صفحه : 204
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
50,000 تومان
منو