مروارید

مدرک (سه گانه دوقلوها)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات فرانسه
 • نویسنده :
 • آگوتا کریستوف
 • مترجم :
 • اصغر نوری
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 194
 • تعداد صفحه : 194
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
20,000 تومان
دشنه در دیس
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • احمد شاملو
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 94
 • تعداد صفحه : 94
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
19,000 تومان
عینیت در پژوهش های اجتماعی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
 • نویسنده :
 • گونار میردال
 • مترجم :
 • مجید روشنگر
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 136
 • تعداد صفحه : 136
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
6,000 تومان
شعر را چگونه بخوانیم
بدون نظر
 • دسته بندی : نقد ادبی
 • نویسنده :
 • ادوارد هرش
 • مترجم :
 • مجتبی ویسی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 264
 • تعداد صفحه : 264
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
60,000 تومان
پنج آبتنی
بدون نظر
 • دسته بندی : نقد ادبی
 • نویسنده :
 • سایه اقتصادی نیا
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 108
 • تعداد صفحه : 108
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
16,000 تومان
زنانگی و بدن (نگاهی جامعه شناسانه به بلوغ)
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
 • نویسنده :
 • منصوره موسوی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 116
 • تعداد صفحه : 116
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
18,000 تومان
تناهی
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • روزبه سوهانی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 83
 • تعداد صفحه : 83
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
11,000 تومان
میان سایه های خاکستری
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
10,800 تومان
شام بازپسین
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • نادر نادرپور
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 162
 • تعداد صفحه : 162
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
7,000 تومان
سر بر تن و دنبال سرم می گردم
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • ایرج زبردست
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 76
 • تعداد صفحه : 76
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
14,000 تومان
زن و توانایی هایش
بدون نظر
وضعیت: موجود
58,000 تومان
حیف که حرف نمی زنند
بدون نظر
وضعیت: موجود
37,000 تومان
منو