شانی

مریضم کرده تنهایی: مجموعه ترانه
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • حدیث دهقان
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 118
 • تعداد صفحه : 118
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,300 تومان
تشنج کلمات: مجموعه غزل
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • صالح سجادی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 113
 • تعداد صفحه : 113
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,300 تومان
بادنما
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • احسان افشاری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 102
 • تعداد صفحه : 102
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
10,300 تومان
سکوتت آرامشم را به هم می زند
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • بیتا شعبان
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 66
 • تعداد صفحه : 66
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
8,300 تومان
خانمی که شما باشید (مجموعه غزل)
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • حامد عسگری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 78
 • تعداد صفحه : 78
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
14,000 تومان
تا آمدن تو عشق بازی تعطیل
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید صباغ نو
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 70
 • تعداد صفحه : 70
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,300 تومان
شعر نیست
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • امید صباغ نو
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 64
 • تعداد صفحه : 64
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
9,300 تومان
لبخند بزن حتی به زور
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • علیرضا روشن
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 72
 • تعداد صفحه : 72
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
غریبه ای به غریبه دیگر
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • سعدآبادی، مجید
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 68
 • تعداد صفحه : 68
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
پرنده مردنی نبود : مجموعه اشعار سپید
بدون نظر
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
 • آبادی، فرزاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 86
 • تعداد صفحه : 86
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,200 تومان
من و هفت تیر میخندیم
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • پاکزاد اجرایی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 62
 • تعداد صفحه : 62
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
3,500 تومان
قطعات به جا مانده از بغضی بلند
بدون نظر
 • دسته بندی : شعر معاصر
 • نویسنده :
 • سعید کریمی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 112
 • تعداد صفحه : 112
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
منو