نی

کلک خیال انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناک، کرامات و معجزات
بدون نظر
 • دسته بندی : نقد ادبی
 • نویسنده :
 • ابوالفضل حری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 296
 • تعداد صفحه : 296
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
16,000 تومان
ارمغان مور: جستاری در شاهنامه
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات کهن
 • نویسنده :
 • شاهرخ مسکوب
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 275
 • تعداد صفحه : 275
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
40,000 تومان
زبان شناسی و رمان
بدون نظر
 • دسته بندی : نقد ادبی
 • نویسنده :
 • راجر فاولر
 • مترجم :
 • محمد غفاری
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 264
 • تعداد صفحه : 264
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
24,000 تومان
دروازه بانی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
 • نویسنده :
 • پاملا شومیکر
 • مترجم :
 • حسین افخمی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 136
 • تعداد صفحه : 136
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
7,000 تومان
ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
 • نویسنده :
 • جوئل شارون
 • مترجم :
 • منوچهر صبوری
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 368
 • تعداد صفحه : 368
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
48,000 تومان
پیشگفتاری بر هیچ
بدون نظر
وضعیت: موجود
25,000 تومان
اقتصاد توسعه از فقر ملل تا ثروت ملل
بدون نظر
وضعیت: موجود
48,000 تومان
عاشورا شناسی (پژوهشی درباره هدف امام حسین)
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه - کلام - دین پژوهی
 • نویسنده :
 • محمد اسفندیاری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 350
 • تعداد صفحه : 350
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
46,000 تومان
جاناتان مرغ دریایی (نی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
12,000 تومان
سرگذشت من (چارلز اسپنسر چاپلین)
بدون نظر
وضعیت: موجود
80,000 تومان
ازدواج های مرده (دور تا دور دنیا/ نمایشنامه 19)
بدون نظر
وضعیت: موجود
8,000 تومان
تجربه های اخیر (دور تا دور دنیا/ نمایشنامه 5)
بدون نظر
 • دسته بندی : تئاتر و نمایشنامه
 • نویسنده :
 • امیررضا کوهستانی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 77
 • تعداد صفحه : 77
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
15,000 تومان
منو