نی

زبان منزلت و قدرت در ایران
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
 • نویسنده :
 • ویلیام بی من
 • مترجم :
 • رضا مقدم کیا
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 303
 • تعداد صفحه : 303
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
36,000 تومان
اروپا از دوران ناپلئون (2 جلدی)
بدون نظر
وضعیت: موجود
220,000 تومان
درآمدی بر تاریخ ادبیات اسپانیایی امریکایی
بدون نظر
 • دسته بندی : نقد ادبی
 • نویسنده :
 • کاظم فرهادی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 229
 • تعداد صفحه : 229
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
10,000 تومان
خشونت (پنج نگاه زیر چشمی)
بدون نظر
وضعیت: موجود
28,000 تومان
آینده قدرت
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
 • نویسنده :
 • جوزف نای
 • مترجم :
 • احمد عزیزی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 360
 • تعداد صفحه : 360
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
46,000 تومان
مستاجر وایلدفل هال
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات انگلستان
 • نویسنده :
 • ان برونته
 • مترجم :
 • رضا رضایی
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 602
 • تعداد صفحه : 602
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
120,000 تومان
دکارت (نی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
48,000 تومان
مبانی روانکاوی فروید - لکان
بدون نظر
 • دسته بندی : روانکاوی
 • نویسنده :
 • کرامت مولی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 349
 • تعداد صفحه : 349
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
46,000 تومان
انگیزش و هیجان
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
98,000 تومان
رقص مادیان ها (دور تا دور دنیا/ نمایشنامه 17)
بدون نظر
 • دسته بندی : تئاتر و نمایشنامه
 • نویسنده :
 • محمد چرمشیر
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 125
 • تعداد صفحه : 125
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
16,000 تومان
درآمدی بر جامعه شناسی
بدون نظر
وضعیت: موجود
32,000 تومان
درآمدی به مطالعات خانواده
بدون نظر
 • دسته بندی : روان شناسی عمومی
 • نویسنده :
 • جان برناردز
 • مترجم :
 • حسین قاضیان
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 408
 • تعداد صفحه : 408
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
18,000 تومان
منو