واحه

فتح خون: روایت محرم
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 142
 • تعداد صفحه : 142
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
20,000 تومان
گنجینه آسمانی: گفتار متن فیلم های روایت فتح
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 455
 • تعداد صفحه : 455
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
25,000 تومان
آینه جادو (ج 02) نقدهای سینمایی
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 374
 • تعداد صفحه : 374
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
11,000 تومان
نسیم حیات: گفتار متن فیلم های مستند
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 213
 • تعداد صفحه : 213
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
14,000 تومان
آینه جادو (ج 03): گفت و گوها،سخنرانی ها و مقالات سینمایی
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 335
 • تعداد صفحه : 335
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
24,000 تومان
آینه جادو (ج 02) نقدهای سینمایی
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 374
 • تعداد صفحه : 374
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
26,000 تومان
گنجینه آسمانی: گفتار متن فیلم های روایت فتح
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 455
 • تعداد صفحه : 455
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
15,000 تومان
گنجینه آسمانی: گفتار متن فیلم های روایت فتح
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 455
 • تعداد صفحه : 455
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
20,000 تومان
نسیم حیات: گفتار متن فیلم های مستند
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 213
 • تعداد صفحه : 213
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
7,200 تومان
فردایی دیگر (مجموعه مقالات پیرامون فلسفه و شعر)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 214
 • تعداد صفحه : 214
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
14,000 تومان
تماشاگه راز (مقاله،نقد و گفت و گو درباره سینمای دفاع مقدس)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 176
 • تعداد صفحه : 176
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
11,500 تومان
با من سخن بگو دوکوهه
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • سید مرتضی آوینی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
3,000 تومان
منو