زاوش

پسری روی سکوها
بدون نظر
  • دسته بندی : جامعه - فرهنگ - سیاست
  • نویسنده :
  • حمیدرضا صدر
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 490
  • تعداد صفحه : 490
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
98,000 تومان
هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست
بدون نظر
  • دسته بندی : هنر
  • نویسنده :
  • گروس عبدالملکیان
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 109
  • تعداد صفحه : 109
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
48,000 تومان
داستان های پس از مرگ
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
به روایت ناصر تقوایی
بدون نظر
  • دسته بندی : سینما و فیلمنامه
  • نویسنده :
  • احمد طالبی نژاد
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 211
  • تعداد صفحه : 211
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
38,000 تومان
آسمان کیپ ابر
بدون نظر
  • دسته بندی : داستان فارسی
  • نویسنده :
  • محمد حسینی زاد
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 130
  • تعداد صفحه : 130
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
7,000 تومان
آلبوم خانوادگی
بدون نظر
  • دسته بندی : داستان فارسی
  • نویسنده :
  • مجتیا پورمحسن
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 92
  • تعداد صفحه : 92
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
3,800 تومان
دوشنبه
بدون نظر
  • دسته بندی : داستان فارسی
  • نویسنده :
  • آراز بارسقیان
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 178
  • تعداد صفحه : 178
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
8,800 تومان
سرود مردگان
بدون نظر
  • دسته بندی : داستان فارسی
  • نویسنده :
  • فرهاد کشوری
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 281
  • تعداد صفحه : 281
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
19,000 تومان
پیوند زدن انگشت اشاره
بدون نظر
  • دسته بندی : داستان فارسی
  • نویسنده :
  • مهام میقانی
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 175
  • تعداد صفحه : 175
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
8,500 تومان
مردگان جزیره ی موریس
بدون نظر
  • دسته بندی : داستان فارسی
  • نویسنده :
  • فرهاد کشوری
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 292
  • تعداد صفحه : 292
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
45,000 تومان
دوربرگردان
بدون نظر
  • دسته بندی : داستان فارسی
  • نویسنده :
  • میثم کیانی
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 114
  • تعداد صفحه : 114
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
6,200 تومان
اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ: گزینه شعر و گشت و گذار آن سال ها
بدون نظر
  • دسته بندی : شعر معاصر
  • نویسنده :
  • سید علی صالحی
  • مترجم :
  • نوع جلد : شمیز
  • تعداد صفحه : 402
  • تعداد صفحه : 402
  • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
18,500 تومان
منو