کتابهای قاصدک - ذکر

آموزش ریاضی - شناخت اعداد 5 تا 9 (حواستو جمع کن 7)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
20,000 تومان
آموزش ریاضی - شمارش و ترتیب اعداد 1 تا 9 (حواستو جمع کن 8)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
20,000 تومان
حواستو جمع کن 11 (آموزش مفاهیم علوم - ارتباطات محیط اطراف ما)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
10,000 تومان
زنگ شادی 4 (سرنخ ها را پیدا کن)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
قاصدک دانایی 15 (ماز 2)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
قاصدک دانایی 3 (نقطه چین 3)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 18
 • تعداد صفحه : 18
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
7,500 تومان
قاصدک دانایی 4 (شناخت حیوانات)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 18
 • تعداد صفحه : 18
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
قاصدک دانایی 7 (شمارش اعداد)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
جادوی سودوکو (سطح خیلی دشوار- 7)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • طاهره شاه محمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
7,500 تومان
جادوی سودوکو (کودکانه- 3)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • طاهره شاه محمدی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
5,000 تومان
قاصدک دانایی 16 (تکه های پازل)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 18
 • تعداد صفحه : 18
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
7,500 تومان
قاصدک دانایی 2 (نقطه چین 2)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سید ناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
منو