موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

تاراج بزرگ (آمریکا و غارت میراث فرهنگی ایران)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
تمامیت ارضی ایران-ج1
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • محمدعلی بهمنی قاجار
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور
 • تعداد صفحه : 850
 • تعداد صفحه : 850
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
14,500 تومان
چریک های فدایی خلق (ج02): انقلاب اسلامی و بحران در گفتمان
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • محمود نادری
 • مترجم :
 • نوع جلد : سلفون
 • تعداد صفحه : 655
 • تعداد صفحه : 655
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
12,000 تومان
گفت و گو با تاریخ: مصاحبه با کیانوری دبیر اول حزب توده
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • نورالدین کیانوری
 • مترجم :
 • نوع جلد : سلفون
 • تعداد صفحه : 840
 • تعداد صفحه : 840
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
15,000 تومان
حزب توده
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • مترجم :
 • نوع جلد : گالینگور
 • تعداد صفحه : 1223
 • تعداد صفحه : 1223
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
50,000 تومان
ایران و اسرائیل در دوران سلطنت پهلوی (جلد اول)
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • محمدنقی نقی پور
 • مترجم :
 • نوع جلد : سلفون
 • تعداد صفحه : 722
 • تعداد صفحه : 722
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
13,000 تومان
بحران مشروطیت در ایران: تاریخ سیاسی ایران معاصر 01
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • حسین آبادیان
 • مترجم :
 • نوع جلد : سلفون
 • تعداد صفحه : 627
 • تعداد صفحه : 627
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
13,500 تومان
منو