دن آرام (4جلدی)

شورش دون علیا که بخش مهمی از سپاهیان سرخ را از جبهه جنوب دور کرده بود، به فرماندهی ارتش دون امکان داده بود که نه تنها به دلخواه خویش نیروهای خود را در جبهه‌ای که از نووچرکاسک محافظت می‌کرد از نو آرایش دهد، بلکه در بخش استانیتزاهای کامنسکایا و اوست بلوکالیتونسکایا گروه ضربتی نیرومندی مرکب از استوارترین و جنگ‌آزموده‌ترین هنگ‌ها -بویژه هنگ‌های دون سفلی و هنگ‌های کالموک- متمرکز سازد که می‌بایست در لحظه مناسب ضمن عملیاتی با همکاری واحدهای ژنرال فیتز خلااورف لشکر 12 ارتش هشتم سرخ را تار و مار کند و جبهه را، با عملیاتی در جناح و در پشت جبهه 13 و لشکر اورال، در جهت شمال بشکافد و به شورشیان دون علیا ملحق گردد.

1,200,000 تومان

شورش دون علیا که بخش مهمی از سپاهیان سرخ را از جبهه جنوب دور کرده بود، به فرماندهی ارتش دون امکان داده بود که نه تنها به دلخواه خویش نیروهای خود را در جبهه‌ای که از نووچرکاسک محافظت می‌کرد از نو آرایش دهد، بلکه در بخش استانیتزاهای کامنسکایا و اوست بلوکالیتونسکایا گروه ضربتی نیرومندی مرکب از استوارترین و جنگ‌آزموده‌ترین هنگ‌ها -بویژه هنگ‌های دون سفلی و هنگ‌های کالموک- متمرکز سازد که می‌بایست در لحظه مناسب ضمن عملیاتی با همکاری واحدهای ژنرال فیتز خلااورف لشکر 12 ارتش هشتم سرخ را تار و مار کند و جبهه را، با عملیاتی در جناح و در پشت جبهه 13 و لشکر اورال، در جهت شمال بشکافد و به شورشیان دون علیا ملحق گردد.


مشخصات

کتاب

ناشر
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
جلد
گالینگور
تعداد صفحه
2447

نظرهای کاربران

هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است .
برای ارسال نظر باید در سایت ثبت نام کنید.
منو