نشاني: مشهد، چهارراه شهدا، روبه‌روي شيرازی۱۴، انتهای پاساژ رحیم‌پور ۲۲۳۸۶۱۳ & ۲۲۲۲۲۰۴ & ۰۵۱۱.۲۲۲۵۱۶۷   
  دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸  

 
 
 
نوع سند: کتاب رایگان 
  بیست گفتار

کد سند: 2
تاريخ: شنبه ۶ بهمن ۱۳۸۶
نام نگارنده: استاد مرتضی مطهری
پست الکترونيک: aftabbook@yahoo.com
دسته بندی موضوعی: معرفی کتاب
اندازه فايل: 461KB
نام فايل: article_2_book.zip
 

راستی كه علی مرتضی مجسمه عدل و نمونه رحمت و محبت و احسان بود .
امشب شب ضربت خوردن اين شهيد عدالت است ، ضربتی كه در راه تصلب و
انعطاف ناپذيری از حق و عدالت و دفاع از حقوق انسان خورد و در عين حال‏
همين ضربت به مرارتها و مجاهدتها و مشقتها و رنجهای او در اين راه خاتمه‏
داد و او را در حال انجام وظيفه از پا در آورد ، ضربتی كه خود او را
آسوده كرد اما جهان اسلامی را تا ابد در مرگ همچو امام عادلی كه اگر
حكومتش مدتی ادامه پيدا می‏كرد ، جامعه نمونه كامل و درخشان اسلامی جامه‏
عمل می‏پوشيد ، سوگوار ساخت .

بازگشت  
 
 
 
info[at]aBook.ir Copyright All right Reserved  Designed by : mem Design Group