نشاني: مشهد، چهارراه شهدا، روبه‌روي شيرازی۱۴، انتهای پاساژ رحیم‌پور ۲۲۳۸۶۱۳ & ۲۲۲۲۲۰۴ & ۰۵۱۱.۲۲۲۵۱۶۷   
  چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸  

 
     مذهبی:  
 
 
قند پارسي‌
  کد مطلب: 30
تاريخ: سه شنبه ۹ آذر ۱۳۷۸
منبع: سالنامه اهل قلم
يادداشت: «قند پارسي‌» اثري است تدويني‌، با انگيزة شناساندن نمونه‌هايي از نثر فصيح نويسندگان اسلامي گردآوري شده است‌. اسفندياري در مقدمة كتاب‌، تأكيد كرده است كه منظور از «نويسندگان اسلامي‌»، مؤلفيني است كه در حوزة اسلام قلم‌فرسايي كرده‌اند و نبايد اين عبارت را با «نويسندگان مسلمان‌» يكي دانست‌. ...

 
 
 
 
 

قند پارسي‌


q محمد اسفندياري‌


«قند پارسي‌» اثري است تدويني‌، با انگيزة شناساندن نمونه‌هايي از نثر فصيح نويسندگان اسلامي گردآوري شده است‌. اسفندياري در مقدمة كتاب‌، تأكيد كرده است كه منظور از «نويسندگان اسلامي‌»، مؤلفيني است كه در حوزة اسلام قلم‌فرسايي كرده‌اند و نبايد اين عبارت را با «نويسندگان مسلمان‌» يكي دانست‌.


وي هم‌چنين با انتقاد از مجموعه كتبي كه با موضوع نثر فصيح معاصر فارسي منتشر شده‌، بيان داشته است كه مجموعة نويسندگاني كه در اين كتابها معرفي شده‌اند، غالباً چهره‌هاي ثابت روشنفكري و دانشگاهي‌اند همچون محمدعلي فروغي‌، علي‌اكبر دهخدا، عباس اقبال آشتياني‌، سعيد نفيسي‌، مجتبي مينوي‌، پرويز ناتل خانلري و عبدالحسين زرين‌كوب‌. البته نويسندگان فوق‌، در شمار بهترين نويسندگان اين سرزمين هستند و نثر آنها فصيح و شيرين و دلنشين است‌. تا اينجا جاي هيچ خرده‌گيري و نقد نيست‌، اما سخن در اين است كه آيا نويسندگان فصيح معاصر منحصر به همينهايند؟


مؤلف در ادامه به ذكر نام عده‌اي از نويسندگان برجستة اسلامي مي‌پردازد، از قبيل جواد فاضل‌، دكتر علي شريعتي و محمدرضا حكيمي كه همه در شمار نويسندگان اسلامي هستند و نثر اينها در شمار بهترين نمونه‌هاي نثر معاصر است و گاه بهتر از نثر برخي از بهترين اديبان دانشگاهي‌.


اسفندياري ادامه مي‌دهد كه در واقع يك نقص مشترك كتابهاي گزيدة نثر معاصر همين است كه در آنها حتي گوشه‌چشمي هم به نويسندگان اسلامي نشده است‌. بر همين اساس‌، انگيزة خود را از تدوين اين اثر، جبران كاستيهاي كتب قبلي مي‌داند.


كتاب حاضر، دربرگيرندة گزيدة آثار سي و پنج نويسندة معاصر اسلامي است‌، در زمينة علوم و معارف اسلامي كه در ميان آنان نامهايي چون احمد آرام‌، عبدالمحمد آيتي‌، فخرالدين حجازي‌، سيدعلي خامنه‌اي‌، محمدرضا حكيمي‌، محمد حكيمي‌، پرويز خرسند، جلال رفيع‌، علي شريعتي‌، سيدجعفر شهيدي و مرتضي مطهري به چشم مي‌آيد.


كتاب «قند پارسي‌» شامل دو پيوست مفيد است‌، اولي سوگندنامة نويسندگان مسلمان‌; دومي كتاب‌شناسي گزيده‌هاي نثر فصيح‌.


دربارة پيوست اول گفتني است كه سوگندنامة نويسندگان مسلمان‌، تعهدنامة نويسندگان به خداوند دانا و شنواست كه چگونه بنويسند و چه‌سان ننويسند، بيانگر آيين اخلاقي نگارش و به عبارت ديگر، ادب نويسندگي‌. شگفت كه دربارة آيين نگارش‌، فراوان نوشته شده است‌، اما دربارة آيين اخلاقي نگارش بسيار كم سخن رفته و شايد هم بتوان گفت كه سخني نرفته است‌. سوگندنامة نويسندگان مسلمان بر پاية آموزشها و ارزشهاي اسلامي فراهم آمده و متكي به قرآن و حديث است‌.


در پايان‌، مي‌توان گفت «قند پارسي‌» نمونة خوبي است براي نشان‌دادن شيريني آثار برخي پارسي‌نويسان اسلامي و مي‌تواند همه جوانان علاقه‌مند به ادبيات پارسي و معارف اسلامي را به كار آيد.


هرگونه نشرمطالب سایت بی ذکر منبع جایز نیست


 
     
 
 
      ديدگاهها:  
 

پست الکترونيک:حروف عکس را با رعایت بزرگ و کوچکی حروف تایپ کنید

 
بازگشت

info[at]aBook.ir Copyright All right Reserved  Designed by : mem Design Group